• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najwyższej wartości użytkowej towar do pakowania, dla przedsiębiorstw oraz klientów prywatnych

Prawo zmienia się niemal cały czas – dziś wiemy, w jaki sposób to wygląda, a jak sprawy oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces rozpoczynał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczątką książęcą, jaki w XV stał się obowiązkowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok z początku był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia bądź zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje w dalszym ciągu.

1. Kup teraz

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.